Op zoek naar meer onderlinge verbinding

Saskia_header_interview

Saskia Clahsen-Polman is werkzaam bij GGNet, een specialistische organisatie die zich inzet voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Als manager dagbesteding kent zij de dagelijkse praktijk. Als zodanig zat zij in het team dat namens GGNet verantwoordelijk was voor de organisatie van de WijzijnGGNet-dagen, een driedaagse happening voor alle GGNet-medewerkers.

De WijzijnGGNet-dagen zijn ervoor om elkaar als collega’s te ontmoeten, kennis te delen en als inspiratiebron voor het werk. De dagen inden hun oorsprong in eerdere managementdagen die uitsluitend bedoeld waren voor directie, bestuur, management en een aantal sleutelfiguren in de organisatie. Deze dagen leverden niet altijd de benodigde inspiratie op de werkvloer op. Vandaar dat werd uitgekeken naar een andere vorm en opzet. Bovendien was op dat moment was de afdeling communicatie bezig met de vormgeving van een nieuwe missie. “Dus de vraag was: wie inspireert nou wie? Hoe gaat bij ons de zorg die we op de werkvloer leveren leven, welke zorg hebben wij in huis (denk aan complex trauma) En als je wilt dat ideeën en initiatieven meer bottom-up gaan werken dan zal je medewerkers bij de plannen moeten betrekken; gun ze een dag waarin ze geïnformeerd worden, geïnspireerd raken en vooral naar hen wordt geluisterd. We wilden iets hebben waar alle medewerkers iets aan hadden, iets waardoor directie en bestuur naar hen zouden luisteren, waardoor ze met elkaar in gesprek gingen. En vooral iets waar je energie van krijgt.”

“Kritische medewerkers.”

De afgelopen jaren is GGNet door allerlei fusies enorm groot geworden, met veel verschillende locaties, veel verschillende klinieken. “Collega’s voelen zich verbonden met hun team, hun afdeling, veel minder met het grote GGNet. Voorheen kende je iedereen op het terrein waar de kliniek stond. Zo is de eerste schets voor een programma ontstaan. “In die eerste denkfase waren professionals vanuit de zorg betrokken, bij, maar uiteindelijk bleef voor de praktische organisatie een kernteam van drie mensen over, waaronder Saskia als directe link met de werkvloer en dus ook met de patiënten. “Met het kernteam hebben we in eerste instantie een globaal programma bedacht wat voor iedereen interessant was en waar het bestuur ja tegen zei. Vervolgens zochten we iemand die een show kon hosten, die kon meedenken in het proces van wat we wilden neerzetten en dit zou kunnen realiseren. Eén van de kernteamleden had op LinkedIn iets gezien van Blend en was enthousiast.” Enthousiaster dan Saskia zelf aanvankelijk was.

“In de kern gaat het om onze patiënten.”

Ondanks het initiële voorbehoud van Saskia werd Blend uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. “Ik had me voorgenomen om eerlijk aan te geven dat het mij in de kern gaat om de patiënten en dat het grote circus eromheen mij gestolen kan worden. Toen vertelde Ebel-Jan tijdens het voorstelrondje dat hij zelf ook in de dagbesteding heeft gewerkt. Dat was voor mij de bevestiging dat hij wist waar het bij ons over gaat. Toen was het goed.”

“Waar kom je je bed voor uit?”

“We hebben onze ideeën voorgelegd en Ebel-Jan kwam meteen met een aantal creatieve suggesties, waarvan hij een aantal voorbeelden direct kon laten zien. We zijn vervolgens samen aan de slag om tot een goed programma te komen. Soms was het even zoeken, soms moesten we van beide kanten water bij de wijn doen, ook om het vertrouwen van ons eigen bestuur te krijgen. Uiteindelijk zijn we er samen in geslaagd om een programma te bedenken waarin zowel plek was voor de missie van onze organisatie als voor de verhalen van de werkvloer. We hadden inhoud, echte, rake content en inspirerende werkvormen. We hadden patiënten die op het podium hun verhaal vertelden, wat enorm veel heeft losgemaakt. Mensen werden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag waarom ze dit werk doen. En voor wie. Waar kom je ‘s morgens je bed voor uit? Dus na heel veel inspanning van Blend en van onszelf hadden we een programma waar we allemaal achter stonden.”

Dat betekende overigens niet dat het direct storm liep met de aanmeldingen. Het team heeft er enorm aan moeten trekken om überhaupt aanmeldingen te krijgen. Saskia is zelfs met de spreekwoordelijke zeepkist naar de afdelingen gegaan om ze ter plekke te overtuigen dat het evenement voor hén werd georganiseerd. Het enthousiasme en de overtuiging kwamen uiteindelijk pas tijdens het evenement. “Aan het begin gingen de meeste mensen enigszins schoorvoetend naar binnen, maar tijdens de eerste pauze zagen we aan de gezichten dat er iets was veranderd. En na het ochtendprogramma was men helemaal om en zorgden de eerste enthousiaste deelnemers voor nog veel meer aanmeldingen.” Inmiddels zijn er twee edities geweest en is de voorbereiding van de derde begonnen. “Tot nu toe hebben de WijzijnGGNet-dagen ons veel gebracht. Voor veel mensen heeft het evenement – en de nazorg – bijgedragen aan een hernieuwde binding met elkaar, met GGNet en met het werk. Iets waar we graag onze bijdrage aan leveren!”

×
Blend. Impact door verbinding

Vertel ons je verhaal

Bellen mag ook

06 414 022 06

Bedankt voor je verhaal!

    Annuleren

    Jouw verhaal laat ons niet onbewogen, we nemen zo snel mogelijk contact met je op!